TS Đặng Tiến Phúc

  • 2006 - 2009 Giảng viên

    Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, HCM

  • 2009 - nay Giảng viên

    Trường Đại học Công Nghiệp, HCM

Liên hệ nhanh