Thời gian bảo vệ đề cương lớp ĐHOT10 (Bộ môn Điện)

images (1)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      BỘ MÔN ĐIỆN Ô TÔ

 

THÔNG BÁO

V/v bảo vệ đề cương CĐTN, KLTN các lớp DHOT10, học lại do Bộ môn Điện quản lý

 

Bộ môn Điện Ô tô – Khoa Công nghệ Động lực thông báo cho sinh viên làm CĐTN, KLTN năm học 2017-2018 thuộc Bộ môn Điện quản lý (có danh sách kèm theo) lịch và nội dung bảo vệ đề cương như sau:

  • Mẫu đề cương phải làm theo mẫu của Khoa, giảng viên hướng dẫn cung cấp.
  • Nội dung đề cương phải được giảng viên hướng dẫn thông qua.
  • Trình chiếu báo cáo bằng PowerPoint thời gian tối đa 10 phút.
  • In 05 bản đề cương từ file Word cho Hội đồng.

Thời gian bảo vệ: 7h30, thứ 7 ngày 27 tháng 01 năm 2018, tại Phòng chuyên đề (X4.05).

Đề nghị các nhóm sinh viên làm đề tài thực hiện đúng theo quy định, các đề tài không làm đúng theo hình thức và nội dung coi như không đạt yêu cầu.

Lưu ý: – Sinh viên bảo vệ tới sớm trước 30p chuẩn bị phòng, máy tính, máy chiếu.

            – Trang phục: mang giày, áo sơ mi bỏ vào trong.

 

                                                                                                                  TPHCM, ngày 18 tháng 01 năm 2018

                                                                                                                                  TRƯỞNG BỘ MÔN        

Để lại một bình luận