Thời gian bảo vệ đề cương lớp ĐHOT10 (Bộ môn Động cơ)

Close up of a graduation cap and a certificate with a ribbon

     Thông báo thời gian bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp lớp DHOT10ABCDE của các đề tài thuộc Bộ môn Động cơ.

     Bắt đầu từ 7h30 thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 2018. Địa điểm: Xưởng thực hành khoa X4.

Để lại một bình luận