Thời gian bảo vệ đề cương tốt nghiệp ĐHOT10 (Bộ môn Khung gầm)

images (1)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC                                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BỘ MÔN KHUNG GẦM Ô TÔ                                                                          ——————-

                                                                                                                       Tp.HCM, Ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

(V/v: Bảo vệ Đề cương ĐATN và BCTN Đại học Ô tô khóa 10)

 

Bộ môn Khung gầm thông báo đến các Sinh viên Đại học Ô tô khóa 10 hệ chính qui ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô về Đồ án tốt nghiệp, Báo cáo tốt nghiệp:

  1. Thời gian bảo vệ đề cương ĐATN-BCTN: Đúng 13h00, ngày 02/02/2018.
  2. Địa điểm bảo vệ: Phòng X4.5
  3. Thời gian thuyết minh đề cương ĐATN-BCTN của sinh viên tối đa là 10 phút/1 ĐATN-BCTN, sau đó là thời gian trả lời các câu hỏi của hội đồng.
  4. Khi đi bảo vệ đề cương ĐATN-BCTN các sinh viên ăn mặc lịch sự (mặc áo sơ mi, quần tây và bỏ áo vào quần).
  5. Sinh viên bảo vệ tới sớm trước 30 phút chuẩn bị phòng, máy tính, máy chiếu.

 

                                                                                                                          TPHCM, ngày 24 tháng 01 năm 2018

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

Để lại một bình luận