Thời khóa biểu của các lớp DHOT14 và CDOT19

250717_032624tai_xuong_(2)

Thông báo đến các sinh viên thời khóa biểu của các lớp DHOT14 và CDOT19. Lưu ý thời khóa biểu từng lớp nằm riêng các sheet.

Link xem thời khóa biểu:

https://drive.google.com/file/d/1uUKeiUoXW4RG9aqopyfANhZIFJc9EHXD/view?usp=sharing

 

Để lại một bình luận