Thời khóa biểu năm học 2019 – 2020 của lớp ĐHOT15 và CDOT20

thông báo

Thông báo đến các bạn tân sinh viên hệ Đại học khóa 15 và Cao đẳng khóa 20 về thời khóa biểu năm học 2019 – 2020.

Xem chi tiết:

Lịch học lớp DHOT15:  

https://drive.google.com/file/d/1WHyDoEivRrGj3e36Qn25zUZQcwRjdMdC/view?usp=sharing

Lịch học lớp CDOT20:

https://drive.google.com/file/d/1FKDIkoGts02yKAttqTDHRyc9VtSxTlw5/view?usp=sharing

Để lại một bình luận