Thông báo bảo vệ báo cáo tốt nghiệp (bộ môn Động cơ)

tot nghiep

THÔNG BÁO

(V/v: Bảo vệ BCTN Đại học ô tô khóa 10)

Bộ môn Động Cơ thông báo đến các Sinh viên Đại học ô tô khóa 10 hệ chính qui ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô về Báo cáo tốt nghiệp (BCTN):

  1. Thời gian nộp BCTN : Trước 10h ngày 11/06/2018 nộp cho GVHD, GVPB. GVHD, GVPB nhận xét, yêu cầu chỉnh sửa nộp lại cho thư kí hội đồng trước 10h 14/06/2018.

( Đối với BCTN có mô hình GVHD,GVPB kiểm tra tình trạng họa động và ghi rõ trong nhận xét. Mô hình hoạt động mới được bảo vệ).

  1. Thời gian bảo vệ đồ án chuyên ngành: Đúng 7h30, ngày 15/06/2018.
  2. Địa điểm bảo vệ: Phòng X4.4

DANH SÁCH BCTN

(HỘI ĐỒNG 1)

STT

TÊN ĐỒ ÁN GV HƯỚNG DẪN SV THỰC HIỆN

LỚP

1 Nghiên cứu khai thác, vận hành thiết bị kiểm tra kim phun điện tử trên hệ thống Common rail. LÊ MINH ĐẢO 1. Trần Thiên DHOT10A
2 Chế tạo sa bàn dạy học hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử trên xe honda future 125 FI. PHẠM QUANG DƯ 1. Trần Văn Huỳnh
2. Nguyễn hữu Đăng
3. Trương Quang Vĩ
4. Nguyễn Châu Toàn
5. Nguyễn Hữu Thiện
DHOT10E
3 Thiết kế, chế tạo mô hình và xây dựng quy trình chẩn đoán sửa chữa, xe gắn máy PHẠM QUANG DƯ 1. Ngô Văn Phong
2. Tạ Văn Sĩ
3.  Phan Văn Mẫn
4. Võ Quý Thiện
5. Nguyễn Anh Thạch
DHOT9A
4 Thiết kế chế tạo mô hình mô phỏng phương thức điều khiển bơm cao áp trên hệ thống common rail. LÊ MINH ĐẢO 1. Trần Đình Sáng
2. Lê Văn Long
3. Nguyễn Gia Bảo
4. Trần Minh Toàn
5. Nguyễn Văn Hùng
DHOT10E
5 Thiết kế chế tạo sa bàn hệ thống phun dầu điện tử HEUI. LÊ MINH ĐẢO 1. Nguyễn Phi Khanh
2. Huỳnh Hữu Đức
3. Nguyễn Công Đức
4. Hoàng Anh Tiến
5. Nguyễn Văn Hóa
DHOT10E
DHOT10B
DHOT10B
DHOT10B
DHOT10A
6 Thiết kế chế tạo hộp mô hình giả lập chẩn đoán động cơ  Toyota PHẠM SƠN TÙNG 1. Nguyễn Hải Long
2. Nguyễn Quý Phúc
3. Đỗ Hoàng Giang
4. Nguyễn Minh Nhựt
DHOT10D
7 Thiết kế chế tạo hộp mô hình giả lập chẩn đoán động cơ Mazda. PHẠM SƠN TÙNG 1. Phạm Văn Đức
2.Võ Thành Tấn Hải
3. Bạch Phúc Khang
4. Trần Văn Phú
5. Lê Hoàng Phúc
DHOT10D
8 Xe Hybrid – Công nghệ và triển vọng áp dụng trong tương lai NGUYỄN QUỐC SỸ 1. Vũ Hải Thành
2. Đào Ngọc Duy
DHOT10B
9 Thiết kế chế tạo mô hình và xây dựng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa Động cơ Diesel Toyota EDC-VE 3C. HÀ THANH LIÊM 1. Huỳnh Thiện Lý
2. Võ Đình Ngọc Minh
3. Đặng Chí Thiện
DHOT10C
10 Thiết kế, chế tạo hệ thống nhiên liệu  khí LPG dùng cho xe gắn máy HỒ TRỌNG DU 1. Nguyễn Quốc
2. Võ Đặt Thịnh
3. Nguyễn Thang Tâm
4. Nguyễn Trọng Nghĩa
5 .Đinh Văn Sơn
DHOT10C

 

DANH SÁCH BCTN

(HỘI ĐỒNG 1)

STT

TÊN ĐỒ ÁN GV HƯỚNG DẪN SV THỰC HIỆN

LỚP

1 Xây dựng quy trình chẩn đoán bằng thiết bị chẩn đoán trên Động cơ Diesel Common Rail Toyota 2KD – FTV LÊ MINH ĐẢO 1. Nguyễn Tiến Toàn
2. Huỳnh Nguyễn Minh Trí
3. Thạch Trung Hậu
4. Nguyễn Đăng Khoa
DHOT10A
2 Thiết kế chế tạo mô hình và xây dựng qui trình chẩn đoán  động cơ phun xăng điện tử Toyota 2AZ-FE NGUYỄN QUỐC SỸ 1. Phạm Hoàng Tự
2. Nguyễn Đình Sang
3. Trần Minh Khang
4. Hồ Huy Tường
5. Vũ Khắc Quang
DHOT10B
3 Thiết kế chế tạo mô hình động cơ phun xăng điện tử Toyota 5S-FE với chuẩn kết nối OBD1 HÀ THANH LIÊM 1. Dương Thái Hậu
2. Trương Minh Nhựt
3. Lê Minh Tân
4. Nguyễn Minh Hiếu Lớn
5. Nguyễn Thành Trung
DHOT10E
4 Thiết kế chế tạo mô hình và xây dựng qui trình chẩn đoán động cơ phun xăng trực tiếp 3S-FSE HÀ THANH LIÊM 1. Nguyễn Chánh Trung
2. Lữ Vỹ Quyền
3. Lê Anh Nhựt
4. Trần Thiên Trung Tín
5. Lê Minh Thanh
DHOT10B
DHOT10B
DHOT10B
DHOT10C
DHOT10C
5 Xây dựng quy trình chẩn đoán  trên Động cơ Diesel Toyota EDC-VE 3C HÀ THANH LIÊM 1. Nguyễn Đức Thắng
2. Nguyễn Văn Tiến
3. Trịnh Đức Hưng
DHOT10E
6 Xây dựng phòng đào tạo thực hành đạt chuẩn môn  động cơ đốt trong HOÀNG NGỌC DƯƠNG 1. Phùng Thành Nam
2. Phạm Thanh Phú
3. Trần Phương
DHOT9B
7 Xây dựng qui trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực trên xe nâng dầu HOÀNG NGỌC DƯƠNG 1. Đặng Bá Toàn
2. Phan Huỳnh Đức
3. Huỳnh Thanh Phi
4. Lâm Văn Quang
5. Nguyễn Trọng Tình
DHOT10E
8 Thiết kế chế tạo mô hình động cơ xăng sử dụng  bộ chế hòa khí và xây dựng qui trình chẩn đoán, sửa chữa. HOÀNG NGỌC DƯƠNG 1. Bùi Quang Tú
2. Trần Công Tỉnh
3. Nguyễn Quốc An
4. Thái Minh Anh
5. Võ Văn Hoàn
DHOT10E
DHOT10A
DHOT10D
DHOT10D
DHOT10B
9 Thiết kế chế tạo mô hình và quy trình chẩn đoán động cơ phun xăng trực tiếp 3S-FSE HOÀNG NGỌC DƯƠNG 1. Trần Tân Phú
2. Mai Xuân Nhân
3. Lê Quang Hào
4. Nguyễn Trung Kiên
5.Nguyễn Thanh An
DHOT10A
DHOT10A
DHOT10A
DHOT10A
DHOT10D
10 Thiết kế chế tạo mô hình và xây dựng qui trình chẩn đoán động cơ phun xăng điện tử Toyota 1NZ-FE HOÀNG NGỌC DƯƠNG 1. Phạm Hoàng Bảo
2. Lê Văn Cường
3. Phan Chí Diệp
4. Lê Chí Hải
DHOT10D

 

 

  1. Thời gian thuyết trình BCTN của sinh viên tối đa là 20 phút/1 BCTN, sau đó là thời gian trả lời các câu hỏi của hội đồng.
  2. Khi đi bảo vệ BCTN các sinh viên ăn mặc lịch sự (mặc áo sơ mi, quần tây và bỏ áo vào quần).

Chú ý: Sau khi bảo vệ xong, sinh viên sửa bài theo hướng dẫn của hội đồng, nộp lại 1 cuốn BCTN bìa cứng, có chữ ký của GVHD; 1 đĩa CD chứa file word, file powerpoint vào lúc 14h00 ngày 18/06/2018. Sinh viên không hoàn chỉnh các hồ sơ theo yêu cầu sẽ không được nhập điểm BCTN.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN BCTN

STT TÊN ĐỀ TÀI Họ & Tên SV TÊN GVHD BỘ MÔN LT/TH
1 Nghiên cứu khai thác, vận hành thiết bị kiểm tra kim phun điện tử trên hệ thống Common rail. 1. Trần Thiên LÊ MINH ĐẢO HỒ TRỌNG DU LT + TH
2 Chế tạo sa bàn dạy học hệ thống đánh lửa và phun xăng điện tử trên xe honda future 125 FI. 1. Trần Văn Huỳnh
2. Nguyễn hữu Đăng
3. Trương Quang Vĩ
4. Nguyễn Châu Toàn
5. Nguyễn Hữu Thiện
PHẠM QUANG DƯ HÀ THANH LIÊM TH
3 Thiết kế, chế tạo mô hình và xây dựng quy trình chẩn đoán sửa chữa, xe gắn máy 1. Ngô Văn Phong
2. Tạ Văn Sĩ
3.  Phan Văn Mẫn
4. Võ Quý Thiện
5. Nguyễn Anh Thạch
PHẠM QUANG DƯ HÀ THANH LIÊM TH
4 Thiết kế chế tạo mô hình mô phỏng phương thức điều khiển bơm cao áp trên hệ thống common rail. 1. Trần Đình Sáng
2. Lê Văn Long
3. Nguyễn Gia Bảo
4. Trần Minh Toàn
5. Nguyễn Văn Hùng
LÊ MINH ĐẢO PHẠM QUANG DƯ TH
5 Thiết kế chế tạo sa bàn hệ thống phun dầu điện tử HEUI. 1. Nguyễn Phi Khanh
2. Huỳnh Hữu Đức
3. Nguyễn Công Đức
4. Hoàng Anh Tiến
5. Nguyễn Văn Hóa
LÊ MINH ĐẢO PHẠM QUANG DƯ TH
6 Thiết kế chế tạo hộp mô hình giả lập chẩn đoán động cơ  Toyota 1. Nguyễn Hải Long
2. Nguyễn Quý Phúc
3. Đỗ Hoàng Giang
4. Nguyễn Minh Nhựt
PHẠM SƠN TÙNG HỒ TRỌNG DU TH
7 Thiết kế chế tạo hộp mô hình giả lập chẩn đoán động cơ Mazda. 1. Phạm Văn Đức
2.Võ Thành Tấn Hải
3. Bạch Phúc Khang
4. Trần Văn Phú
5. Lê Hoàng Phúc
PHẠM SƠN TÙNG PHẠM QUANG DƯ TH
8 Xe Hybrid – Công nghệ và triển vọng áp dụng trong tương lai 1. Vũ Hải Thành
2. Đào Ngọc Duy
NGUYỄN QUỐC SỸ VÕ TẤN CHÂU LT
9 Thiết kế chế tạo mô hình và xây dựng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa Động cơ Diesel Toyota EDC-VE 3C. 1. Huỳnh Thiện Lý
2. Võ Đình Ngọc Minh
3. Đặng Chí Thiện
HÀ THANH LIÊM NGUYỄN BẢO LỘC TH
10 Thiết kế, chế tạo hệ thống nhiên liệu  khí LPG dùng cho xe gắn máy 1. Nguyễn Quốc
2. Võ Đặt Thịnh
3. Nguyễn Thang Tâm
4. Nguyễn Trọng Nghĩa
5 .Đinh Văn Sơn
HỒ TRỌNG DU NGUYỄN QUỐC SỸ TH

 

STT TÊN ĐỀ TÀI Họ & Tên SV TÊN GVHD TÊN GVPB LT/TH
1 Xây dựng quy trình chẩn đoán bằng thiết bị chẩn đoán trên Động cơ Diesel Common Rail Toyota 2KD – FTV 1. Nguyễn Tiến Toàn
2. Huỳnh Nguyễn Minh Trí
3. Thạch Trung Hậu
4. Nguyễn Đăng Khoa
LÊ MINH ĐẢO NGUYỄN BẢO LỘC TH
2 Thiết kế chế tạo mô hình và xây dựng qui trình chẩn đoán  động cơ phun xăng điện tử Toyota 2AZ-FE 1. Phạm Hoàng Tự
2. Nguyễn Đình Sang
3. Trần Minh Khang
4. Hồ Huy Tường
5. Vũ Khắc Quang
NGUYỄN QUỐC SỸ PHẠM SƠN TÙNG LT+TH
3 Thiết kế chế tạo mô hình động cơ phun xăng điện tử Toyota 5S-FE với chuẩn kết nối OBD1 1. Dương Thái Hậu
2. Trương Minh Nhựt
3. Lê Minh Tân
4. Nguyễn Minh Hiếu Lớn
5. Nguyễn Thành Trung
HÀ THANH LIÊM HOÀNG NGỌC DƯƠNG TH
4 Thiết kế chế tạo mô hình và xây dựng qui trình chẩn đoán động cơ phun xăng trực tiếp 3S-FSE 1. Nguyễn Chánh Trung
2. Lữ Vỹ Quyền
3. Lê Anh Nhựt
4. Trần Thiên Trung Tín
5. Lê Minh Thanh
HÀ THANH LIÊM VÕ TẤN CHÂU TH
5 Xây dựng quy trình chẩn đoán  trên Động cơ Diesel Toyota EDC-VE 3C 1. Nguyễn Đức Thắng
2. Nguyễn Văn Tiến
3. Trịnh Đức Hưng
HÀ THANH LIÊM HOÀNG NGỌC DƯƠNG TH
6 Xây dựng phòng đào tạo thực hành đạt chuẩn môn  động cơ đốt trong 1. Phùng Thành Nam
2. Phạm Thanh Phú
3. Trần Phương
HOÀNG NGỌC DƯƠNG VÕ TẤN CHÂU LT
7 Xây dựng qui trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực trên xe nâng dầu 1. Đặng Bá Toàn
2. Phan Huỳnh Đức
3. Huỳnh Thanh Phi
4. Lâm Văn Quang
5. Nguyễn Trọng Tình
HOÀNG NGỌC DƯƠNG PHẠM SƠN TÙNG LT
8 Thiết kế chế tạo mô hình động cơ xăng sử dụng  bộ chế hòa khí và xây dựng qui trình chẩn đoán, sửa chữa. 1. Bùi Quang Tú
2. Trần Công Tỉnh
3. Nguyễn Quốc An
4. Thái Minh Anh
5. Võ Văn Hoàn
HOÀNG NGỌC DƯƠNG LÊ MINH ĐẢO TH
9 Thiết kế chế tạo mô hình và quy trình chẩn đoán động cơ phun xăng trực tiếp 3S-FSE 1. Trần Tân Phú
2. Mai Xuân Nhân
3. Lê Quang Hào
4. Nguyễn Trung Kiên
5.Nguyễn Thanh An
HOÀNG NGỌC DƯƠNG NGUYỄN BẢO LỘC TH
10 Thiết kế chế tạo mô hình và xây dựng qui trình chẩn đoán động cơ phun xăng điện tử Toyota 1NZ-FE 1. Phạm Hoàng Bảo
2. Lê Văn Cường
3. Phan Chí Diệp
4. Lê Chí Hải
HOÀNG NGỌC DƯƠNG LÊ MINH ĐẢO TH

                                                                                                                         Bộ môn Động Cơ

Để lại một bình luận