Thông báo chi tiền học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2018

hoc bong

Thông báo chi tiền học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2018

1. Đối với cơ sở chính: sinh viên nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán (quầy số 1).

2. Đối với PH Quảng Ngãi: sinh viên nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

   Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

   Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. 

Thời gian nhận tiền từ ngày 28/11/2018 đến hết ngày 28/12/2018. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

Chi tiền học bổng sinh viên vượt khó hiếu học, trợ cấp khó khăn năm 2018. Xem danh sách tại đây QD 2566 22-11-2018 chi tien hoc bong hieu hoc nam 2018

Blog Attachment

Để lại một bình luận