Thông báo chương trình hội thảo của công ty Netalink “Kỹ năng quản lý thời gian”

thông báo

Thời gian: Từ 09h00 – 11h00 ngày thứ sáu 26/11/2021
Địa điểm: Trực tuyến – Zoom Meeting
Thành phần tham dự:
–  Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
+ Thầy/Cô đại diện Khoa Kinh tế, Kỹ thuật
+ 300 Sinh viên năm 3-4 khoa Kinh tế, Kỹ thuật.
– Công ty cổ phần NETALINK:
+ Ban giám đốc Công ty Cổ phần NETALINK: Ông Phạm Phú Sang – Vice CEO

Sinh viên có thể đăng ký như sau: Đăng ký trực tiếp tại trang đoàn trường http://doantn.iuh.edu.vn/

Mục đích:

  • Giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của quản lý thời gian
  • Chia sẻ các kỹ thuật, công cụ quản lý thời gian
  • Giao lưu, chia sẻ, giải đáp các tình huống thực tế cho sinh viên.
  • Thắt chặt mối quan hệ giữa NETALINK và Nhà trường trong hoạt động hợp tác, đào tạo,chia sẻ tri thức cho sinh viên.

Thông tin chi tiết chương trình hội thảo: netalink-cquan-ly-thoi-gian

Blog Attachment

Để lại một bình luận