Thông báo chương trình hội thảo của công ty Netalink “Tác phong làm việc chuyên nghiệp”

thông báo

Thời gian: Từ 09h00 – 11h00 ngày thứ ba 30/11/2021
Địa điểm: Trực tuyến – Zoom Meeting
Thành phần tham dự:
–  Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
+ Thầy/Cô đại diện Khoa Kinh tế, Kỹ thuật
+ 300 Sinh viên năm khoa Kinh tế, Kỹ thuật
– Công ty cổ phần NETALINK:
+ Công ty Cổ phần NETALINK: Đại diện Ông Phạm Phú Sang – Vice CEO
+ Bà Trương Thị Quỳnh Anh – Trưởng phòng đào tạo
Sinh viên có thể đăng ký như sau: Đăng ký trực tiếp tại trang đoàn trường  http://doantn.iuh.edu.vn/
Mục đích:

  • Chia sẻ tầm quan trọng và quản trị thương hiệu cá nhân
  • Làm thế nào để có một thương hiệu cá nhân và tác phong làm việc chuyên nghiệp
  • Giao lưu, giải đáp thắc mắc các tình huống thực tế cho sinh viên

Thông tin chi tiết chuong trình hội thảo: 30-11-uih-netalink-tac-phong-lam-viec-chuyen-nghiep

Blog Attachment

Để lại một bình luận