Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thi Tay nghề Sinh viên năm 2020

poster hội thi tay nghề

Khoa Công nghệ Động lực thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên của khoa kế hoạch tổ chức Hội thi Tay nghề Sinh viên năm 2020.
1. GIỚI THIỆU

  • Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành cho sinh viên Khoa Công nghệ Động lực, đáp ứng yêu cầu công việc trong thực tiễn.
  • Thông tin về hoạt động đào tạo của đội ngũ giáo viên và sinh viên của Khoa với các bên liên quan sử dụng nguồn nhân lực ngành công nghệ ô tô.

2. MỤC TIÊU HỘI THI
Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa Khoa với Doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ô tô.
Tổ chức cuộc thi kỹ năng thực hành nghề.
Tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên nhằm nâng cao tinh thần học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên.
3. NỘI DUNG THỰC HIỆN
3.1. Nội dung phần thi
Kế hoạch thi tay nghề gồm có 3 phần như bảng dưới đây: (sinh viên chọn một trong 3 phần thi)
* Bộ môn Khung gầm

STT Phần thi Thời gian Tiêu chí đánh giá Kết quả lựa chọn
 1 SƠ LOẠI 45 phút Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phiếu về kiến thức chuyên ngành, chẩn đoán; sửa chữa phần hộp số tự động A140. – Chọn 8 thí sinh (TS) có kết quả thi cao nhất để đào tạo thêm về kỹ năng và tìm hiểu về hộp số tự động A140.
– 8 TS được chọn sau huấn luyện sơ bộ sẽ chọn ra 04 TS vào dự thi Chung kết
 2 CHUNG KẾT 80 phút Thực hiện kỹ năng của thí sinh (an toàn lao động, sử dụng dụng cụ; thiết bị đo kiểm, sử dụng tài liệu,…) thông qua bài thi thực hành tháo ráp đo kiểm trên hộp số tự động A140 của Toyota. – Dựa trên tài liệu hướng dẫn sửa chữa có sẵn về hộp số tự động A140. Các GV sẽ xây dựng bộ đề đánh giá và thang điểm.
– Tiến hành thi (dự kiến 01 ngày) và chọn ra: 01 giải Nhất – 01 giải Nhì – 01 giải Ba – 01 giải KK dựa trên chấm điểm của hội đồng giám khảo – Mỗi hội đồng gồm 03 Giám khảo (02 GV và 01 KTV từ Doanh nghiệp).

*Bộ môn Điện Ô tô

STT Phần thi Thời gian Tiêu chí đánh giá Kết quả lựa chọn
 1 SƠ LOẠI 45 phút -Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức cơ bản về điện điện tử ô tô.
– Kỹ năng đọc sơ đồ mạch điện thực tế trên xe.
– Kiến thức chuyên ngành  điện động cơ và điện thân xe.
– Lấy 12 TS có kết quả thi cao nhất để đào tạo thêm về kỹ năng và tìm hiểu về hệ thống điện trên xe Outlander 2017.
– 12 TS được chọn sau huấn luyện sơ bộ sẽ chọn ra 04 TS vào dự thi Chung kết.
 2 CHUNG KẾT 45 phút Thực hiện kỹ năng kiến thức của thí sinh (an toàn lao động, sử dụng dụng cụ; thiết bị đo kiểm, sử dụng tài liệu…) thông qua thi thực hành chẩn đoán kiểm tra sửa chữa hệ thống điện trên xe Outlander 2017 .
-Thực hiện giải các PAN trên xe Outlander thực tế.
– Dựa trên tài liệu hướng dẫn sửa chữa hệ thống điện. Các GV sẽ xây dựng bộ đề đánh giá và thang điểm.
– Tiến hành thi (dự kiến 01 ngày) và chọn ra: 01 giải Nhất-01 giải Nhì-01 giải Ba- 01 giải KK dựa trên chấm điểm của hội đồng giám khảo – Mỗi hội đồng gồm 03 Giám khảo (02 GV và 01 KTV từ Doanh nghiệp ( doanh nghiệp từ MITSHUBISHI ).

 * Bộ môn Động cơ

STT Phần thi Thời gian Tiêu chí đánh giá Kết quả lựa chọn
 1 SƠ LOẠI 45 phút Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phiếu về kiến thức chuyên ngành phần động cơ, kiến thức chẩn đoán; sửa chữa động cơ – Lấy 8 TS có kết quả thi cao nhất để đào tạo thêm về kỹ năng và tìm hiểu về động cơ 1NZ-FE.
– 8 TS được chọn sau huấn luyện sơ bộ sẽ chọn ra 04 TS vào dự thi Chung kết
 2 CHUNG KẾT 80 phút Thực hiện kỹ năng của thí sinh (an toàn lao động, sử dụng dụng cụ; thiết bị đo kiểm, sử dụng tài liệu,…) thông qua thi thực hành tháo ráp đo kiểm trên động cơ 1NZ-FE của Toyota. – Dựa trên tài liệu hướng dẫn sửa chữa có sẵn về động cơ 1NZ-FE. Các GV sẽ xây dựng bộ đề đánh giá và thang điểm.
– Tiến hành thi (dự kiến 01 ngày) và chọn ra: 01 giải Nhất-01 giải Nhì-01 giải Ba- 05 giải KK dựa trên chấm điểm của hội đồng giám khảo – Mỗi hội đồng gồm 02 Giám khảo (01 GV và 01 KTV từ Doanh nghiệp).

3.2. Đối tượng dự thi
Tất cả sinh viên đã học môn học kết cấu khung gầm ô tô, thực hành hệ thống truyền lực ô tô và hệ thống Điện ô tô thuộc Khoa CN Động lực, Trường ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

  • Thời gian và địa điểm

Địa điểm diễn ra các phần thi như bảng dưới đây:
*Bộ môn Khung gầm

STT Nội dung công việc Thời gian Địa điểm
1 Đăng ký tham gia cuộc thi Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/11/2020 Văn phòng Khoa
2 Vòng thi sơ loại 13h30 ngày 16/11/2020 Phòng X4.09
3 Tập huấn và đánh giá Từ ngày 18/11/2020 (SV có mặt lúc 7h30) đến ngày 09/12/2020 Phòng X4.09
4 Vòng thi tuyển TS thi Chung kết Từ 7h30 đến 16h00
Ngày 10,11/12/2020
Phòng X4.09
5 Vòng thi Chung kết Từ 7h30 đến 16h30 ngày 20/12/2020 Khu vực do Nhà trường cung cấp

*Bộ môn Điện Ô tô

STT Nội dung công việc Thời gian Địa điểm
1 Đăng ký tham gia cuộc thi Từ ngày thông báo đến hết ngày 03/11/2020 web:faet.iuh.edu.vn
facebook: Đoàn khoa Động Lực
2 Vòng thi sơ loại 14h00 ngày 05/11/2020 Phòng Pius
3 Tập huấn-đánh giá Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 11/12/2020 Phòng Pius
4 Vòng Thi Tuyển TS thi Chung kết Từ 09h00 đến 16h00 ngày 11/12/2020 Phòng Pius
5 Vòng thi Chung kết Từ 7h00 đến 16h30 ngày 20/12/2020 Khu vực do Nhà trường cung cấp

*Bộ môn Động cơ

STT Nội dung công việc Thời gian Địa điểm
1 Đăng ký tham gia cuộc thi Từ ngày thông báo đến hết ngày 01/11/2020 web:faet.iuh.edu.vn
facebook: Đoàn khoa Động Lực
2 Vòng thi sơ loại 14h00 ngày 05/11/2020 Phòng V4.4B
3 Tập huấn-đánh giá Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 11/12/2020 Phòng V4.04B
4 Vòng Thi Tuyển TS thi Chung kết Từ 09h00 đến 16h00

Ngày11/12/2020

Phòng V4.04B
5 Vòng thi Chung kết Từ 7h00 đến 16h30 ngày 20/12/2020 Khu vực do Nhà trường cung cấp

4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

– Giải Khuyến khích      : 05 (Giấy chứng nhận+hiện vật trị giá 200.000 đồng)

– Giải Ba                       : 01 (Bằng khen+hiện vật trị giá: 500.000 đồng)

– Giải Nhì                     : 01 (Bằng khen+hiện vật trị giá: 1.000.000 đồng)

– Giải Nhất                    : 01 (Bằng khen+hiện vật trị giá: 1.500.000 đồng).

(Tùy theo tài trợ từ các đơn vị mà phần thưởng có thể tăng thêm cho mỗi loại giải thưởng. Giá trị giải thưởng được qui đổi ra hiện vật)

Để lại một bình luận