Thông báo danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

hoc bong

    Theo thông báo từ Phòng Đào tạo đã lập danh sách các sinh viên đạt thành tích về học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 được cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo QĐ số 554; 555/QĐ-ĐHCN ngày 30/3/2015.

   Khoa Động lực thông báo đến sinh viên các lớp danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

https://drive.google.com/file/d/10ofxC2wEz7CQt0hWczKicy6B7J19ASIG/view?usp=sharing

Sinh viên các lớp xem kết quả học tập của mình nếu có thắc phản hồi về khoa trước ngày 12/4/2019 (Gặp Thầy Liêm hoặc thầy Năng)

Để lại một bình luận