Thông báo danh sách sinh viên chưa học bổ sung môn thực tâp cơ khí cơ bản (phần nguội)

thông báo

Khoa cơ khí thông báo đến các sinh viên danh sách sinh viên chưa học môn thực tâp co khí cơ bản (phần nguội).

Những sinh viên có tên trong danh sách liên hệ với giảng viên giảng dạy để học bổ sung theo tiến độ.

Thông tin chi tiết: danh sach sinh viên chưa học bù nguội Hk2-2020-2021

Blog Attachment

Để lại một bình luận