Thông báo danh sách sinh viên và GVHD thực tập đợt học kỳ 2/2020-2021(Từ 18/01/2021 đến 04/04/2021)

thuctap

Thông báo danh sách sinh viên và GVHD thực tập đợt học kỳ 2/2020-2021(Từ 18/01/2021 đến 04/04/2021, không tính 3 tuần nghỉ tết: Từ 08/02/2021 đến 28/02/2021).
Sinh viên theo dõi thông báo từ giáo viên hướng dẫn để nhận công văn thực tập và đi đúng thời gian đã quy định.
Link để xem danh sách thực tập và GVHD: 
Hệ ĐH:
https://drive.google.com/file/d/1HA00dRHAMkv3z66RUPmSFsF9gkIHj_qB/view?usp=sharing
Hệ CĐ:
https://drive.google.com/file/d/16bTakWnRaoTCRWJhZt0CJrB1R5Eq0gZ_/view?usp=sharing

Để lại một bình luận