Thông báo danh sách tên đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2022 – 2023

tot nghiep

Khoa Động lực thông báo danh sách tên đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2022 – 2023, sinh viên tự tạo nhóm với nhau và liên hệ với giảng viên hướng dẫn qua điện thoại hoặc email để đăng ký đề tài, đồng thời thực hiện các bước theo “Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp sinh viên hệ đại học”.

Thời gian đăng ký từ ngày 29/08/2022 đến 09/09/2022.

Thông tin chi tiết Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp 2022 – 2023: KDL_DS_tendetai_2022 

Blog Attachment

Để lại một bình luận