Thông báo giờ học và giờ thi áp dụng cho học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

250717_032624tai_xuong_(2)

Thông báo giờ học và giờ thi của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng bắt đầu từ học kỳ 1 2020 – 2021.

Thông tin chi tiết: quy dinh gio hoc va thi HK1_2020

Blog Attachment

Để lại một bình luận