Thông báo xét học bổng Toyota năm 2019

toyota-logo-0954

Năm 2019 Công ty Toyota tiếp tục cấp xét học bổng cho sinh viên các trường Đại học trong cả nước. Khoa Công nghệ Động lực thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học năm thứ 3 và thứ 4 các tiêu chuẩn để nhận học bổng Toyota năm 2019.

Quy định học bổng Toyota 2019: [26-08-2019_09.22.48]trao_hoc_bong_toyota-2019 

Sinh viên nào đủ điều kiện theo thông báo đính kèm liên hệ với phòng giáo vụ khoa Động lực để đăng ký danh sách xét cấp học bổng (kèm theo bảng điểm đến năm học 2018-2019).

Thời gian đăng ký xét học bổng nộp về khoa đến hết ngày 12 tháng 9 năm 2019.

Mọi chi tiết liên hệ phòng giáo vụ khoa Động lực hoặc VP Đoàn khoa tầng 4 nhà X.

Blog Attachment

Để lại một bình luận