Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp cho sinh viên NCOT10 hệ Cao đẳng nghề

thuc-tap-sinh

Khoa Công nghệ Động lực thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp cho sinh viên NCOT10 hệ Cao đẳng nghề. 

Thông tin chi tiết: [15-01-2019_15.09.14]tbttdn_ncot10

Blog Attachment

Để lại một bình luận