Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp của lớp ĐHOT13

thuctap

Khoa Động Lực thông báo đến toàn thể sinh viên lớp ĐHOT13 kế hoạch thực tập doanh nghiệp như sau:
1. Từ ngày 1/11/2020 đến 15/11/2020: Tự liên hệ đơn vị thực tập (Cần giấy giới thiệu lớp trưởng lập danh sách và liên hệ Cô Hà giáo  vụ khoa)
2. Từ 16/11/2020 đến 30/11/2020: Lớp trưởng tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký thực tập theo mẫu và nộp cho cô Hà.
3. Từ 1/12/2020 đến 15/12/2020: Tổng hợp danh sách sinh viên đi thực tập và phân công giảng viên đi liên hệ đơn vị thực tập.
4. Từ 16/12/2020 đến 30/12/2020: Giảng viên đi liên hệ đơn vị thực tập cho sinh viên.
5. Từ 2/1/2021 đến 15/1/2021: Tổng hợp danh sách sinh viên đi thực tập và phân công giáo viên hướng dẫn và lám công văn đi thực tập gửi các doanh nghiệp.
6. Từ 18/1/2021 đến 04/04/2021: (trừ 3 tuấn nghỉ tết) Sinh viên đi thực tập.
7. Từ 5/5/2021 đến 9/5/2021: Tổng hợp điểm thực tập.
(Lưu ý: Mọi thắc mắc về tổ chức đi thực tập của sinh viên liên hệ cô Hà 0915597046)

                                                             KHOA ĐỘNG LỰC

Để lại một bình luận