Thông báo khám sức khỏe đợt cuối cho sinh viên khóa mới

kham-suc-khoe-tong-quat

Nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa mới đợt cuối cùng vào ngày thứ năm và thứ sáu (13 và 14/9/2018).

Địa điểm: CLB Văn hóa của nhà trường, đầu nhà A

Khoa đề nghị tất cả các em sinh viên khóa mới (lớp ĐHOT14A, DHOT14B, CDOT19A, CDOT19B, CDOT19C, CDOT19D, CDOT19E, CDOT19F, CDOT19G, CDOT19H, CDOT19I, CDOT19K, CDOT19L, CDOT19M), chưa khám sức khỏe đợt 1, thì phải tham khám sức khỏe đợt này. Đây là đợt khám sức khỏe cuối cùng, nhà trường không tổ chức khám nữa.

Để lại một bình luận