Lịch bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp hệ Đại học (bộ môn Điện ô tô)

Close up of a graduation cap and a certificate with a ribbon

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   BỘ MÔN ĐIỆN Ô TÔ

                                                                                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2017

LỊCH BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP HỆ ĐH CHÍNH QUY

Bộ môn Điện Ô tô thông báo các nhóm sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp hệ ĐH lịch bảo vệ như sau:

  1. Thời gian bảo vệ:
  • 7h00, thứ 6, ngày 26/05/2017 bảo vệ chuyên đề TN
  1. Sinh viên chuẩn bị
  • Sinh viên chuẩn bị phòng hội đồng, in bản tóm tắt đề tài cho 8 thành viên hội đồng.
  • Thời gian bảo vệ của mỗi đề tài 20 phút (bảo vệ 10 phút, trả lời 10 phút).

DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

STT

TÊN ĐỀ TÀI SV THỰC HIỆN GV HƯỚNG DẪN

GV PHẢN BIỆN

1 Phân tích biến dạng kết cấu đầu xe khách xảy ra va chạm dãy phân cách. Trần Văn Nam
Nguyễn Hồng Phúc
Trương Văn Thụy
Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Ngọc Huyền Trang
2 Phân tích biến dạng kết cấu đầu ô tô bán tải xảy ra va chạm dãy phân cách. Lê Công Hoàng Nhật
Phan Hồng Sơn
Dương Quý Nguyên
Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Ngọc Huyền Trang
3 Chế tạo mô hình kiểm tra dung lượng ắc quy Phan Công Minh
Mai Trần Bảo Nghi
Trần Văn Nguyện Nguyễn Ngọc Huyền Trang
4 Chế tạo mô hình báo đứt bóng đèn Tạ Thị Thùy Trâm
Hoàng Xuân Quý Trọng
Bùi Thanh Thái
Huỳnh Minh Luân
Trần Văn Nguyện Nguyễn  Doãn Dương
5 Chế tạo mô hình điều khiển động cơ điện không chổi than Huỳnh Văn Vũ Linh
Phan Thanh Phú
Trần Văn Nguyện Nguyễn  Doãn Dương
6 Nghiên cứu chế tạo mô hình tàu đệm từ trường. Võ Thanh Bình
Nguyễn Thành Huy
Phan Tấn Tài
Lương Thế Hải
Trần Minh Tiến Trần Văn Nguyện
7 Xây dựng giáo trình môn học điện thân xe Nguyễn Văn Toàn
Lại Minh Huy
Nguyễn Trúc Nguyên
Lê Anh Vũ
Phan Văn Nhựt Trần Văn Nguyện
8 Thiết kế mô hình hệ thống gạt nước dạng Intermitent rời Lầm Cá Sềnh
Nguyễn Đình Nho
Phan Đăng Long
Bùi Minh Tín
Phan Văn Nhựt Lý Văn Trung
9 Nghiên cứu đánh giá khí thải của các loại xe gắn máy thông dụng ở Việt Nam hiện nay Hoàng Văn Chung
Trương Thiện
Trần Viết Thông
Nguyễn Ngọc Huyền Trang Lý Văn Trung
10 Thiết kế chế tạo mô hình nâng hạ kính tự động khi gặp vật cản Đặng Công Danh
Lê Văn Chung
Lê Hữu Giang
Lê Viết Hiệp
Trần Văn Nguyện

Nguyễn  Doãn Dương

Trần Minh Tiến
11 Thiết kế chế tạo mô hình chiếu sáng thông minh Đặng Văn Bình
Nguyễn Tiến Đức
Nguyễn Minh Kha
Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Ngọc Huyền Trang Trần Minh Tiến
12 Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống hỗ trợ lùi xe Nguyễn Văn Dõi
Nguyễn Thành Đăng
Nguyễn Xuân Hùng
Danh Minh Nhựt
Nguyễn Ngọc Huyền Trang Phan Văn Nhựt
13 Nghiên cứu khả năng ứng dụng của pin nhiên liệu Hydro trên xe hơi (Hydrogen Fuel Cells) Huỳnh Tấn Cang
Nguyễn Hữu Hòa
Trần Minh Tiến Phan Văn Nhựt

                                                                                                                          TRƯỞNG BỘ MÔN

Để lại một bình luận