Thông báo lịch bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp Đại học khóa 13 của tổ bộ môn khung gầm.

hinh tot nghiep

Thông báo lịch bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp Đại học khóa 13 của tổ bộ môn khung gầm.

Thời gian: 8h ngày 12/01/2021

Địa điểm: Văn phòng khoa X4.02

Đề nghị các nhóm thực hiện đề tài có mặt đúng giờ

Để lại một bình luận