Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề đợt thi tháng 07 năm 2020

on thi

Khoa Động lực thông báo đến sinh viên hệ Cao đẳng nghề lịch ôn thi tốt nghiệp đợt thi tháng 7 năm 2020 như sau:

NGÀY MÔN LỚP PHÒNG GIẢNG VIÊN
7h00 – 10h30
T2- 29/06/2020
LT CHUYÊN NGÀNH NCOT X 4.12 T. Sơn       7h00-8h30
T. Liêm     8h30-9h30
T. Trang    9h30-10h3
7h00 – 10h30
T3- 30/06/2020
TH ĐIỆN ĐỘNG CƠ  
NCOT
 
X 4.07  Thầy D.Dương
13h00 – 17h00
T3- 30/06/2020
TH  ĐỘNG CƠ DẦU NCOT X 4.05  Thầy Liêm

                                                                                                                     Khoa Công nghệ Động Lực

Để lại một bình luận