THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỢT THI THÁNG 12 NĂM 2018

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP  ĐỢT THI THÁNG 12 NĂM 2018

( HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ )

NGÀY

MÔN LỚP PHÒNG

GIẢNG VIÊN

7 – 11 giờ

T6- 07/12/2018

LT CHUYÊN NGÀNH

NCOT

X 4.12

T. A SƠN 7-8h

T TRANG 8-9h

T. LIÊM  9-10h

T. A SƠN  10-11h

7 – 11 giờ

T2- 10/12/2018

TH  Đ/C DẦU  

NCOT

 

X 4.07

 

T. LỘC

 

7 – 11 giờ

T3- 11/12/2018

TH ĐIỆN Đ/C

NCOT

X 4.05

T. D DƯƠNG

 

Để lại một bình luận