Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề đợt thi tháng 12 năm 2019

on thi

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ  ĐỢT THI THÁNG 12 NĂM 2019

NGÀY

MÔN LỚP PHÒNG

GIẢNG VIÊN

7 – 11 giờ
T6- 29/11/2019
LT CHUYÊN NGÀNH NCOT X 4.12 T. TRANG 7-8h
T. A SƠN  8-9h
T. LIÊM  9-10h
T. A SƠN  10-11h
7 – 11 giờ
T3- 03/12/2019
TH ĐIỆN ĐỘNG CƠ NCOT X 4.07 T. D DƯƠNG- T NHỰT
13 – 17 giờ
T3- 03/12/2019
TH  ĐỘNG CƠ DẦU NCOT X 4.05 T. LỘC – T DU

                                                                                                        KHOA ĐỘNG LỰC

Để lại một bình luận