Mở lớp anh văn căn bản, và tin học căn bàn cho hệ niên chế

img_0119
1. Khoa Ngoại ngữ sẽ tổ chức lớp Anh văn căn bản cấp tốc – Học từ ngày 10/9 đến 15/9. Thi vào ngày 16/9 (Ngày 18/9 sẽ họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ niên chế). HSSV CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH TRÊN đăng ký học GẤP trong ngày 08/9 và 09/9. Khoa cơ bản tại các Cơ sở cũng tiến hành mở lớp tương tự như khoa Ngoại ngữ.
 
2. HSSV TRONG DANH SÁCH TRÊN đăng ký học các lớp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ A tin học tại khoa Ngoại ngữ và khoa CN thông tin.
 
3. HSSV chưa có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học vẫn được dự thi tốt nghiệp (nếu thi đậu tốt nghiệp thì sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt gần nhất kể từ thời điểm có đầy đủ chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học).
Danh sách: download
 
(kí hiệu NULL là chưa học nên không có điểm)

Blog Attachment

Các tin liên quan

Để lại một bình luận