Thông báo tham gia “Hội thảo cơ hội du học và học bổng các ngành kỹ thuật của Đại học Nottingham” (Vương Quốc Anh)

hoc bong
Thông báo về việc tham gia “Hội thảo cơ hội du học và học bổng các ngành kỹ thuật của Đại học Nottingham” (Vương Quốc Anh)
Thời gian: 13:00 ngày 11/9/2019;
Địa điểm: Hội trường E4;
Nội dung: Giới thiệu cơ hội học bổng của Đại học Nottingham cho sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh khối ngành kỹ thuật.

Để lại một bình luận