Thông báo thời khóa biểu các môn học trực tuyến (có User ID Room và pass)

hoc online 2

Khoa Động lực thông báo đến sinh viên thời khóa biểu các môn học trực tuyến có User ID Room và password.

Sinh viên các lớp lưu ý thời gian học và đăng nhập và Zoom. Có thể xem hướng dẫn để đăng nhập.

Thông tin chi tiết : TKB chinh thuc day online (Co User ID Room, Pass) gui SV.

Có thể xem tại trang fanpage: https://www.facebook.com/faet.iuh.edu.vn/

Blog Attachment

Để lại một bình luận