Thông báo thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

tải xuống

Thông báo thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Thông tin chi tiết: 

[10-06-2019_16.11.43]thong_bao_khao_sat_sinh_vien_tot_nghiep

Vui lòng đăng nhập và tiến hành khảo tại:  http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/

Nguồn: iuh.edu.vn

Blog Attachment

Để lại một bình luận