Tổ chức ngày hội truyền thống khoa Động Lực năm 2019

baner ngay hoi truyen thong 2019_copy

Theo thông lệ hàng năm nhằm có sự kết nối giữa cựu sinh viên và khoa Động Lực, ngoài ra cũng nhằm kỷ niệm ngày nhà giáo VIệt Nam 20/11.

Khoa Động lực thông báo đến các bạn sinh viên và cựu sinh viên về việc tổ chức ngày hội truyền thống Khoa Động Lực.
Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 đến 11h30 ngày 17/11/2019.
Địa điểm: hội trường E4 và xưởng thực hành khoa Động lực.
Thành phần tham dự: cựu sinh viên và sinh đang học khoa Động Lực, giảng viên và các doanh nghiệp.
 Nội dung của chương trình ngày hội truyền thống gồm hai phần:
Phần 1: Từ 7h30 – 9h00
Trình bày các hoạt động của khoa Động Lực trong năm 2019 – Ban lãnh đạo khoa Động lực.
Trình bày “Ngành công nghiệp phụ trợ và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành ô tô”.
Phần 2: Từ 9h30 – 11h30.
Giao lưu sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên tại xưởng thực hành khoa Động Lực.
Để thuận tiện cho việc tổ chức ngày hội và thống kê số lượng tham dự.
Sinh viên và cựu sinh viên tham dự đăng ký theo đường link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHggGiMUr2jtTaK0YXfHdG2onKyagwSYqhniM4Gb1_JgFgCA/viewform?usp=sf_link 

Để lại một bình luận