Thông báo triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Lần 2) từ ngày 24/5/2021

hinha 1
Thông báo triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Lần 2) từ ngày 24/5/2021:
1. Các học phần lý thuyết tiếp tục dạy – học trực tuyến.
2. Các học phần thực hành/ thí nghiệm bắt buộc phải học TRỰC TIẾP ở trường, phải đảm bảo quy tắc an toàn phòng dịch. Các bạn SVHV đến từ vùng dịch hay đang bị cách ly sẽ được học bù sau thời gian hết cách ly theo quy định.
3. Công tác bảo vệ khóa luận, luận văn tốt nghiệp: sinh viên theo dõi thông báo của đơn vị đào tạo (khoa/ viện).
4. GV,HV,SV thường xuyên cập nhật các hướng dẫn, cách ly phòng dịch của thành phố (HCDC).
5. Thi kiểm tra kết thúc học kỳ 2 (2020-2021): Thi trực tuyến.
6. SV thường xuyên kiểm tra, theo dõi lịch học-thi trên sv.iuh.edu.vn và hệ thống học tập LMS.

Để lại một bình luận