Thông báo V/v báo cáo thực tập doanh nghiệp lớp DHOT10 do bộ môn Động cơ hướng dẫn

thuc-tap-sinh

Thông báo đến các sinh viên lớp DHOT10 do các thầy trong bộ môn Động cơ hướng dẫn về việc trình bày trước hội đồng báo cáo thực tập doanh nghiệp.

Thời gian: bắt đầu từ 7h30 ngày 4/5/2018 tại xưởng X4

Yêu cầu: Mỗi sinh viên phải trình bày nội dung thực tập doanh nghiệp bằng file powerpoint trong thời gian 10 phút.

Sinh viên có thể tham khảo nội dung trình bày theo các tiêu chí sau: https://drive.google.com/file/d/17Qjz6PiEGBEbm8qt0CzkwqnbunQgF9-e/view?usp=sharing

 

Để lại một bình luận