Thông báo V/v báo cáo thực tập doanh nghiệp lớp DHOT10 do bộ môn Khung gầm hướng dẫn

thuc-tap-sinh

Bộ môn Khung gầm thông báo đến các Sinh viên Đại học Ô tô khóa 10 Hệ chính qui ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô về báo cáo Thực tập Doanh nghiệp:
1. Thời gian báo cáo:
ngày 08-09/05/2018.
2. Địa điểm báo cáo: Phòng X4.5
3. Thời gian thuyết minh và trả lời các câu hỏi của hội đồng tối đa là 10 phút/1 SV.
4. Sinh viên có mặt tại phòng hội đồng trước 1 phút để chuẩn bị sắp xếp và chuẩn bị báo cáo.

Thông tin chi tiết: [23-04-2018_15.09.14]ke_hoach_bao_cao_tt_doanh_nghiep

Blog Attachment

Để lại một bình luận