Thông báo v/v khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường

khai bao y te

Nhà trường yêu cầu viên chức, người lao động, sinh viên, học viên khai báo y tế qua đường dẫn sau:
1. Đối với sinh viên, học viên: https://forms.gle/yVp9Vj2Kfb6XA18P7 
2. Đối với viên chức, người lao động: https://forms.gle/aYqcxNSQJbvaqfJY8

Để lại một bình luận