Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục của trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM năm học 2020 – 2021

khao sat IUH
Khảo sát Sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục của trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM năm học 2020 – 2021
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhà trường tiến hành khảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục của Trường năm học 2020-2021.
Link khảo sát: https://forms.gle/vijPWqQkd5RvT4KZ6
Kính mong các bạn sinh viên cùng đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng Đào tạo của IUH ngày một tốt hơn!

Để lại một bình luận