Thông báo V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

covid

Nhà trường yêu cầu viên chức, người lao động, sinh viên, học viên khai báo y tế qua đường dẫn sau:
1. Đối với sinh viên, học viên: https://forms.gle/yVp9Vj2Kfb6XA18P7
– Thời gian thực hiện: từ ngày 01/3 – 12/3/2021
2. Đối với viên chức, người lao động: https://forms.gle/aYqcxNSQJbvaqfJY8
– Thời gian thực hiện: từ ngày 25/02 – 01/3/2021
Tải về và Xem 

Để lại một bình luận