Thông báo v/v tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế năm 2023 với chủ đề: “Công nghệ năng lượng bền vững 2023” — ICSET 2023 (The Intemational Conference on Sustainable Energy Technologie).

họi nghi khoa học tre 2023

Hội nghị khoa học Quốc tế năm 2023 tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Công nghệ năng lượng bền vững 2023” — ICSET 2023 (The Intemational Conference on Sustainable Energy Technologie).

– Phiên toàn thể (Khai mạc): Do giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực liên quan đến năng lượng và phát triển bền vững trình bày.
– Thời gian: 08h00 ngày 10/11/2023
– Địa điểm: Hội trường E.4
Phiên phân ban Ô tô: (Do tác giả các các bài báo được chấp nhận đăng trên Springer proceedings (Index Scopus).
Thời gian báo cáo của phân ban ô tô: 14h00 ngày 10/11/2023
– Địa điểm: B2.7; B2.7 và B3.7
Blog Attachment

Để lại một bình luận