Thông báo v/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp Khoa Công nghệ Động lực cho các trường Quân đội đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022

thông báo

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-ĐHCN ngày 21 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM về việc giao 05 chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp Khoa Công nghệ Động lực cho các trường Quân đội đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022. Khoa Công nghệ Động lực thông báo toàn thể sinh viên tốt nghiệp biết, sinh viên tốt nghiệp nào có nhu cầu thì đăng ký với Khoa (gặp cô Phượng để đăng ký) hạn chót ngày 15/06/2022.

Để lại một bình luận