Thông báo về lịch tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

NCKH2

Khoa Động lực thông báo của phòng QLKH&HTQT về lịch tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Đối tượng: Dành cho sinh viên các lớp ĐHOT12, ĐHOT13, ĐHOT14.

Thời gian: từ 8h00 – 11h00 ngày 21,22 tháng 8 nam 2019 tại phòng A 3.01.

Xem chi tiết: http://khoahocquocte.iuh.edu.vn/detail@150-298-Tap-huan-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-sinh-vien.html

 

Để lại một bình luận