Thông báo về thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thuộc Bộ môn Khung gầm

tot nghiep

Bộ môn Khung Gầm (BMKG) thông báo về Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khóa 14 trong HK2/2021-2022 đến các sinh viên đang thực hiện các đề tài thuộc BMKG quản lý.
1. Sinh viên thực hiện đề tài (SVTH) nộp 01 quyển khóa luận tốt nghiệp (giấy in 2 mặt, không cần đóng bìa cứng) cho BMKG để bộ môn chuyển cho giáo viên phản biện, hạn cuối:
thứ 6, ngày 27/5/2022.
2. Thời gian bảo vệ: Bắt đầu lúc 8h00, ngày 07/06/2022.
3. Địa điểm bảo vệ: Phòng
X4.02 và V4.03B

Thông tin chi tiết xem tại đây: 
1. Danh_sach_hoi_dong cham KLTN 2022-2024 K14
2. DS GVPB

Blog Attachment

Để lại một bình luận