Thông báo về việc đăng ký xét duyệt đề tài tốt nghiệp năm 2021 – 2022 lớp ĐHOT14

tot nghiep

Để tạo điều kiện cho sinh viên có ý tưởng mới của nhóm nghiên cứu về các đề tài tốt nghiệp. Khoa thông báo đến các sinh viên ĐHOT14, các nhóm có các ý tưởng về đề tài thì đăng ký theo mẫu (theo link dưới) nộp về Giáo viên hướng dẫn hoặc các Tổ bộ môn trước ngày 28/8/2021 để xét duyệt.

Trường hợp không đăng ký thì sẽ chọn theo danh mục các đề tài của khoa sẽ công bố sau.

Mẫu đăng ký : Mau 1b. Phieu-SV de-xuat-Giang-vien-huong-dan

Blog Attachment

Để lại một bình luận