Thông báo về việc đăng ký bổ sung đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022

tot nghiep

Khoa Công nghệ Động lực thông báo sinh viên các lớp ĐHOT14 và các sinh viên khóa cũ chưa đăng ký đề tài đợt 1 (từ 24/09/2021-01/10/2021) môn KLTN ở học kỳ 2 năm học 2021-2022 thì tiếp tục liên hệ GV hướng dẫn đăng ký bổ sung từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021.

Thông tin chi tiết các đề tài bổ sung: Thong bao dang ky de bo sung de tai khoa luan nam 2021-2022

Blog Attachment

Để lại một bình luận