Thông báo về việc đăng ký các môn học phần trong học kỳ hè 2020 – 2021

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên hoàn thành chương trình học (đặc biệt các lớp ĐHOT10 và ĐHOT11) và giúp khoa thống kê số lượng chính xác các môn học để tiến hành mở lớp.
Khoa thông báo đến các sinh viên đăng ký theo đường link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoCXmS3nb1DCfhdCSP88Plrhrui0qHf7rIpyI0OHfFiu8s8Q/viewform

Để lại một bình luận