Thông báo về việc đăng ký học phần dành cho sinh viên hệ Đại học khóa 9

dang ky hoc phan

Thông báo về việc đăng ký học phần dành cho sinh viên hệ Đại học khóa 9

Thực hiện kế hoạch của phòng Đào tạo về việc đăng ký học phần và đóng học phí kỳ 3 năm học 2018-2019, khoa CN Động Lực nhận đơn xin đăng ký học trả nợ môn của sinh viên khóa 9 (Hạn học tập tại trường đến tháng 10/2019) đến hết ngày 05/04/2019. Vì vậy các em sinh viên khóa 9 khẩn trương về văn phòng khoa CN Động lực (X4) để nộp đơn đăng ký học trả nợ cho kịp thời hạn ra trường.

                                                                    KHOA ĐỘNG LỰC

Để lại một bình luận