Thông báo về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm học 2020-2021 (cập nhật danh sách đồ án tốt nghiệp)

tot nghiep

Khoa Công nghệ Động lực thông báo toàn thể sinh viên các lớp DHOT13 và các lớp học lại về kế hoạch đăng ký và thực hiện đề tài như sau:

Sinh viên xem tên đề tài, GVHD, số người thực hiện, sau đó đăng ký với nhau và liên hệ với GVHD để chọn đề tài (thời gian đăng ký đến hết ngày 02/10/2020).
– Sau khi sinh viên đăng ký đề tài, SV thực hiện các bước theo sự hướng dẫn của GVHD và thông báo của Bộ môn/Khoa.

Danh sách các đề tài tốt nghiệp và mẫu đăng ký đề tài theo link: https://drive.google.com/drive/folders/18Zcxdac9JSr3vCYyZcadPn5bxZ9eJKSK?usp=sharing

Blog Attachment

Để lại một bình luận