Thông báo về việc điều chỉnh tiến độ đăng ký học phần đợt 2, HK2 (2019-2020)

images (2)
Theo thông báo số 119/TB-ĐCN ngày 25 tháng 9 năm 2019 về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020, thời gian đăng ký học phần mở đợt 2 và khóa lớp/hủy lớp từ 12/02/2020 đến 14/02/2020 cho các lớp học phần đã có số lượng sinh viên đóng phí đủ theo quy định mở lớp và lớp bắt đầu học vào ngày 17/02/2020.
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, Nhà trường đã thông báo về việc nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến 16/02/2020. Vì vậy, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh tiến độ đăng ký học phần, chấp nhận mở lớp và lịch học của các lớp học phần đợt 2, HK2(2019-2020) như sau:
         + Nếu lớp học phần đã đủ số lượng SV đóng phí theo quy định mở lớp thì sẽ “Khóa lớp” để SV và GV dạy theo đúng tiến độ bắt đầu từ 17/02/2020;
         + Các lớp học phần chưa đủ số lượng SV đóng phí thì thời gian đóng phí và khóa lớp sẽ dời lại 1 tuần so với kế hoạch (hạn chót đóng phí 21/02/2020 để phòng Đào tạo khóa lớp và lớp học sẽ bắt đầu 24/12/2020);
         + Do lịch học nghỉ 1 tuần nên tiến độ đào tạo của HK2 sẽ kết thúc ngày 18/05/2020 (dùng tuần dự trữ thay cho tuần nghỉ để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của năm học);
         + Trong thời gian nghỉ, Phòng Đào tạo vẫn có người trực để giải quyết công việc.

Để lại một bình luận