Thông báo về việc dời thời gian học các lớp học phần mở đợt 2 ở trạng thái chấp nhận mở lớp

thông báo

1. Chuyển lịch học cho tất cả các lớp mở học đợt 2 đang ở tình trạng “Chấp nhận mở lớp” bắt đầu học 01/03/2021 sang bắt đầu học từ 08/03/2021.
2. Thời gian đóng học phí và khóa lớp đợt 2 thay đổi như sau:
   – Sinh viên tiếp tục đóng học phí đến 16g30 ngày 03/03/2021
   – Phòng Đào tạo thực hiện Khóa lớp/ Chờ hủy lớp đợt 2 ngày 04/03/2021

Để lại một bình luận