Thông báo về việc nhận tiền học bổng Học kỳ 1 năm học 2018-2019

hoc bong

Thông báo về việc nhận tiền học bổng Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên được nhận học bổng Học kỳ 1 năm học 2018-2019: Chi hoc bong HK1 2018-2019 

hoặc xem chi tiết tại:

http://ptckt.iuh.edu.vn/detail@168@152@Thong-bao-chi-tien-hoc-bong-Hoc-ky-1-nam-hoc-2018-2019.html

Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian bắt đầu nhận tiền từ 14h00 ngày 5/4/2019 đến 25/4/2019.

– Sinh viên đại học đạt loại giỏi các ngành thuộc Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử, Khoa Động lực, Khoa Hóa, Khoa May, Khoa Nhiệt Lạnh, Khoa CNTT, Viện SHTP, Viện Môi Trường nhận tiền tại quầy số 1.

– Sinh viên đại học đạt loại giỏi các ngành thuộc Khoa Luật, Khoa Kế toán, Khoa QTKD, Khoa TCNH, Khoa TMDL, Khoa Ngoại ngữ nhận tiền tại quầy số 2.

– Sinh viên đại học đạt loại xuất sắc; sinh viên cao đẳng chính quy đạt loại xuất sắc, giỏi; sinh viên cao đẳng nghề có thành tích cao nhận tiền tại quầy số 5.

Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. Thời gian nhận tiền từ 14h00 ngày 05/4/2019 đến hết ngày 25/4/2019. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

Blog Attachment

Để lại một bình luận