Thông báo về việc sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa

ngien cuu khoa hoc

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khoa Động lực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, cũng như làm quen với việc thực hiện đồ án tốt nghiệp trước khi hoàn thành khóa đào tạo. Khoa thông báo đến các sinh viên tham gia đăng ký nghiên cứu khoa học.

Thông tin chi tiết:

[26-03-2019_10.08.19]thong_bao_nghien_cuu_sinh_vien_giai_doan_1_2019

Blog Attachment

Để lại một bình luận