Thông báo về việc tham dự Đại hội đại biểu Đoàn khoa Động lực nhiệm kỳ 2019_2022

bieu trung DH Doan 2019-2022

Đại hội đại biểu Đoàn khoa Công nghệ Động lực sẽ được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 12/8/2019 tại hội trường E4.

Để đảm bảo số lượng đại biểu tham dự Đại hội, nay thông báo nhắc lại đến các chi Đoàn các lớp cử đại biểu tham dự Đại hội.
1. Thành phần đại biểu tham dự bắt buộc: Bí thư và Cán bộ lớp (Lớp trưởng, lớp phó)
2. Thành phần đại biểu là Đoàn viên các chi Đoàn, có thể đăng ký theo đường link, mỗi chi Đoàn lớp đăng ký tối thiểu 2 Đoàn viên (không tính Bí thư chi Đoàn và Cán bộ lớp), bí thư chi Đoàn chịu trách nhiệm chính.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNmvCjDtSf1gNC8etwbHQjgjjYCgdb_SuIsc2p6gkJY/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR3AC0EjXVnDTotXRrakNiIJgUbSZ_80VEjc9555IhrdeBi4tVDqxol3EJo
3. Đại biểu tham dự Đại hội phải mặc đồng phục áo Đoàn (bắt buộc).

Lưu ý: – Khi tham dự Đại hội mang theo thẻ sinh viên (quét thẻ cộng điểm rèn luyện)
           – Đại biểu không tham dự sẽ bị trừ điểm rèn luyện (10 điểm) và chịu trách nhiệm trước Đoàn khoa và Ban lãnh đạo khoa.
           – Đại biểu có mặt từ 12h30 đến 13h00 để điểm danh.

                                                        TM. Ban chấp hành Đoàn khoa

Để lại một bình luận